ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಕಾವೇರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಶನಿವಾರಸಂತೆ

ಶನಿವಾರಸಂತೆ

ಇಮೇಲ್ : cauverycollegevv046[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9449253621

ಕೂರ್ಗ್,ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ದೂರವಾಣಿ : 9844106144

ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ

ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : kesjck80[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 944858557

ಗುಡ್ ಸೂಫ್ರ್ಡ್,ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ,ಅಮ್ಮತ್ತಿ

ಅಮ್ಮತ್ತಿ

ದೂರವಾಣಿ : 9620420091

ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಸಂಪಾಜೆ

ಸಂಪಾಜೆ

ಇಮೇಲ್ : principalbvs[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9900185076

ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ಶನಿವಾರಸಂತೆ

ಶನಿವಾರಸಂತೆ-571235

ಇಮೇಲ್ : principalbharathivv023[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448504956

ಫಾತಿಮಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಕುಶಾಲನಗರ

ಕುಶಾಲನಗರ

ಇಮೇಲ್ : fatimaconventpu[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448835882

ಬಿ.ಟಿ.ಸಿ.ಜಿ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು

ಚೌಡ್ಲು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : btcgpucollege[dot]somwarpet[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 7899830132

ಭಾರತಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು

ಮಾರ್ಗೋಡ್

ಇಮೇಲ್ : principalbharathivv023[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480670465

ಮದೆ ಮಹೇಶ್ವರ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮದೆನಾಡು

ಮದೆನಾಡು

ಇಮೇಲ್ : mmpucvv029[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448887169