ಮುಚ್ಚಿ

ಕಾಲೇಜುಗಳು / ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು

ಮರ್ಕಜ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನಾಪೋಕ್ಲು

ನಾಪೋಕ್ಲು

ಇಮೇಲ್ : markazgpu68[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 7760738386

ಮಾರುತಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮೂರ್ನಾಡು

ಮೂರ್ನಾಡು

ಇಮೇಲ್ : maruthihighschool[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9611112197

ಮುಕಾಂಬಿಕಾ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು

ಕುಶಾಲನಗರ

ಇಮೇಲ್ : mookambika[dot]pucollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9845962401

ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ

ಬಸವನಹಳ್ಳಿ

ಇಮೇಲ್ : Kreismdrs205[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9945707234

ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಮಾದಾಪುರ

ಮಾದಾಪುರ

ಇಮೇಲ್ : kreismdrpu019[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9686597448

ರಾಫೆಲ್ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು

ಮೂರ್ನಾಡು

ದೂರವಾಣಿ : 9845388052

ಲೋಇನ್ಸ್ ,ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು

ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಇಮೇಲ್ : lionspucollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9741524977

ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಬಾಲಿಕ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು

ಶನಿವಾರಸಂತೆ

ಇಮೇಲ್ : svgpucscoorg[at]yahoo[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 9448179609

ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬಾಳಲೆ

ಬಾಳಲೆ

ಇಮೇಲ್ : vv008vjc1983[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 8762110557

ವಿದ್ಯಾನಿಕೇತನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಅರುವತ್ತೊಕ್ಲು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ

ಇಮೇಲ್ : harishthamankar[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9480788300