ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2022-23 ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ 25/10/2022 ನೋಟ (77 KB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ 5(1) 29/09/2022 ನೋಟ (146 KB)
ಜಾಗೃತಿ ಅರಿವು ಸಪ್ತಾಹ -2022 (ದಿನಾಂಕ: 16.08.2022 ರಿಂದ 15.11.2022) 17/09/2022 ನೋಟ (4 MB)
ಅಂಗನವಾಡಿ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ/ಸಹಾಯಕಿಯರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ- 2022 ತಿರಸ್ಕೃತ ಪಟ್ಟಿ (ಅನುಬಂಧ-1) 1:1ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು1:1 ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ 13/07/2022 ನೋಟ (6 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ -Cat- 1 (KMS) 1:5 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪಟ್ಟಿ. 06/07/2022 ನೋಟ (2 MB)
2022 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ ನಿರಾಕರಣೆ 06/07/2022 ನೋಟ (7 MB)
ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ದಾಖಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆ 20/06/2022 ನೋಟ (279 KB)
೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು 75 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 09/06/2022 ನೋಟ (3 MB)
1:5 ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿ 30/05/2022 ನೋಟ (3 MB)