ಮುಚ್ಚಿ

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರ

ಸೇವಾ_ಸಿಂಧು

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್.ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .ಇದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್.ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ತುಂಬಲು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ,ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಒಂದು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಬಹುದು.ಪ್ರಜಾ ಒಂದರ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಡುವುದು.ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವುಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳ ತಡೆರಹಿತ ಏಕೀಕರಣ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ.ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೇವಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ತೊಡಕಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ)

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ) ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಯ (NeGP) 31 ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ಯೋ ಜನೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೋಡಲ್ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆÀಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುವು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡುಲು ಅನುವಾಗಲು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 346 ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 71 ಸೇವೆಗಳು ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 225 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ 29 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೆ 1,12,000 ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಔಷದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ 18 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು :

ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ   ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು.

ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾದಾರಣ ಮಾಹೆಯಾನ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಗಧಿತ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ದೊರಕುವುವು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿತ ವರದಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತÀದೆ.

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಜಾರಿಯಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳು ದೂರೆಯುತ್ತವೆ.

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು :

ನಾಗರೀಕರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು   ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವು ಒಂದು ಏಕರೂಪ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಗರೀಕರು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೇವೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನಾಗರೀಕರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾಗರೀಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಗರೀಕರು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು :

ಇ-ಸೈನ್, ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ ತಂತ್ರಾಶದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ತಂತ್ರಾಶದ ಸಂಯೋಜನೆ. ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ) ತಂತ್ರಾಶದೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಟಲ್ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೊತೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಯೋಜನೆ.

ಭೇಟಿ: ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

SL No. Registration-ID Kiosk Name Kiosk Location Address Mobile-No. Email-Id Status District
1 953271030001 Ranjitha Siddapura Kodagu S.O,571253 9449459135 nisargasalian89@gmail.com Active Kodagu
2 953271025442 A K Geethaprabha Siddapura Kodagu S.O,571253 9480251828 geethaprabhaak1@gmail.com Active Kodagu
3 633314640019 Sharan H S DOODAMALTHE GOWDALLY SHANIVARSANTHE SOMWARPET TQ KODAGU DIST 7899830132 sendsmcc@gmail.com Active Kodagu
4 537434320028 paasaqafi Kodagu District Madikeri Taluk 8762110162 paasaqafi@gmail.com Active Kodagu
5 480517020016 K A Naren Search Coorg Junior College Road Madikeri Madikeri Kodagu 571201 9483047519 k464@digimail.in Active Kodagu
6 471715660012 Ramesh H PVR DIGITAL SEVA SIDDAPURA SIDDAPURA Virajpet Kodagu 571253 9972714372 rameshh5944@digimail.in Active Kodagu
7 151750250049 infoparkitcentre Kodagu District Virajpet Taluk 8050988644 infoparkitcentre@gmail.com Active Kodagu
8 773745440011 Priyanka B K Chethana Seva Center (Nama Angadi), Hub Town Complex, Opposit Lions Club, Kanthur Village, Murnad Town, Madikeri TQ, Kodagu PIN-571252 9480988060 priya575@digimail.in Active Kodagu
9 773117620014 Saifuddin A Mass Digital Seva Below panchyath Somvarpet Kodagu 571232 9036338677 saifuddi5417@digimail.in Active Kodagu
10 759001080012 Abdulla P M FLYCOORG TRAVEL AND TOURS 1ST FLOOR CITY CENTER B M ROAD KUSHALNAGAR Kodagu 571234 8277000111 abdulla@flycoorg.com Active Kodagu
11 751664150011 BrightNetCafe BM Road Suntikoppa 9483473178 rameshnt8807@digimail.in Active Kodagu
12 726504390010 Chandra S SRI MOOKAMBICA COMPUTERS MAIN ROAD SOMWARPET Somvarpet Kodagu 571236 9448799212 chandra857@digimail.in Active Kodagu
13 725631120019 Radha T K Priyanka Entereprises,AF comlex,FMC Road virajpet 8105068519 radhatk107@digimail.in Active Kodagu
14 723434730012 THOMAS K S SCHOOL ROAD NELLIAHUDIKERI VILLAGE AND POST SOMWARPET TALUK 9448544321 thomasks8357@digimail.in Active Kodagu
15 721441510011 Basheer M E Digital Studio, near ICICI Bank,Garagandooru 8884942930 basheerm36897@digimail.in Active Kodagu
16 675744620012 Abhijith H A Akira Enterprises,near Ammati circle 9880791624 abhijith106@digimail.in Active Kodagu
17 675721550019 Seema Parveen A J Indian Computers,Gagan Complex,Panjarpet,Verjpet 8217205188 seemapar106@digimail.in Active Kodagu
18 672744110019 Prasad V P Omkar Digital Printers,Opp to Govt Hospital,haridarsha arcade,Gonikoplu- 9448658700 prasadvp106@digimail.in Active Kodagu
19 672343770018 Ratheesh P S CSC KUTTA Virajpet Kodagu 571250 9526270720 ratheesh3696@digimail.in Active Kodagu
20 667515410014 Abhay Kumar S N Indian Institute of Computer Education Main Road Shanivarasanthe Somvarpet Kodagu 571235 8453335212 abhaykum6716@digimail.in Active Kodagu
21 655444430010 M N Shahid Hussain Bits and Bytes Mount View Building Gonikoppal Virajpet Kodagu 571213 9739167718 mnshahid7696@digimail.in Active Kodagu
22 655295110012 A P Lokesh BHUMIKA ENTERPRISESS GONIKOPPA ROAD GONIKOPPA ROAD Virajpet Kodagu 571218 9448167175 a406@digimail.in Active Kodagu
23 631277460010 Mithun K B Panchayath Building. Near Sampaje check post. Kodagu 571201 9663774728 cscsampaje@gmail.com Active Kodagu
24 614231340016 Rehana Begum M U PRAGATHIPARA SERVICE CENTER AVVAMMA COMPLEX MAHADEVPET Madikeri Kodagu 571201 9880135030 rehan257@digimail.in Active Kodagu
25 614125220011 Manjunath V C MARUTI SERVICES MADIKERI ROAD SOMAVARPET Somvarpet Kodagu 571236 8904749022 manjunat1666@digimail.in Active Kodagu
26 591762230015 P J Vishwanath SRINIDHI ENTERPRISES VIRAJPET Court Road Opposite Town Hall Karnataka Sangha Building Virajpet Kodagu 571218 9845963920 vishwashivani@gmail.com Active Kodagu
27 577363170014 DEVOJI S KODAGARAHALLI VILLAGE AND POST SOMWARPET TALUK KODAGU DIST 571237 8073484334 bsyashasvi6@gmail.com Active Kodagu
28 575751640013 Regal Joseph T J Regal Joseph T J Siddapur Town Siddapur T own Virajpet Kodagu 571253 9449365597 regaljos5955@digimail.in Active Kodagu
29 565247470010 mrtheert Somvarpet Taluk Kodagu District 9449133468 mrtheert84125@digimail.in Active Kodagu
30 564526440018 Sanosh V J VJ Infotech Devarapura main road Near Grama Panchayat Office Virajpet Kodagu 571213 9591868972 sanoshvj8925@digimail.in Active Kodagu
31 563324120017 V COMPUTERS V COMPUTERS BASAVAIAH COMPLEX SHANIVARSANTHE MAIN ROAD Somvarpet Kodagu 571235 8904651193 naveenmp2585@digimail.in Active Kodagu
32 553516140018 manjunat Somvarpet Taluk Kodagu District 8762413404 manjunat37935@digimail.in Active Kodagu
33 553151340015 Arunkumar M D CSC Center Srirangala Near Panchayth Srirangala Near Govt School Srirangala Somvarpet Kodagu 571232 7619624479 arunkuma5135@digimail.in Active Kodagu
34 537434320016 Zubair B M Alfa Tours and Travels,1st Floor,Seven Star Complex,F M C Road,Napoklu,Madikeri Taluk,Kodagu District,Karnataka – 571214 8050272477 jubbi13@gmail.com Active Kodagu
35 534626410011 Hamsa M E KSDC COMPUTER EDUCATION NAPOKLU NAPOKLU Madikeri Kodagu 571214 9916189313 mandiyan6095@digimail.in Active Kodagu
36 532312110016 B G Kavya Sarswathi Computer,Near Ganapathi temple pollibetta 7259826959 bgkavya105@digimail.in Active Kodagu
37 526356210016 Sunregan C A Malanad Computers,Near SBM Bank,Main Road Somwarpet 571236 9739259088 sunregan105@digimail.in Active Kodagu
38 477722160012 Manjunath R G V Entereprises,SBI Road,P L D Bank Building, Somwarpete Choudlu 9844432116 varunrsptspt@gmail.com Active Kodagu
39 477271170019 Mohammad Sufian K M Mohammad sufian K M Virajpet Kodagu 571218 7026734131 mohammad4374@digimail.in Active Kodagu
40 477162470014 Madhukumar H R swasthik enterprises market road kushalnagar Somvarpet Kodagu 571234 9742632706 madhukum2204@digimail.in Active Kodagu
41 474243670015 K Dharmaraja GANAVI COMPUTER MAIN ROAD KUDUMANGALORE Somvarpet Kodagu 571232 9480303633 ganavicomputer@gmail.com Active Kodagu
42 465247470014 M H Sameer F P S Kuchilla Kuchilla VIllage Kakabbe Post-571212 9740865008 mhsameer84114@digimail.in Active Kodagu
43 464654110012 aamohamm Madikeri Taluk Kodagu District 9663821471 aamohamm33244@digimail.in Active Kodagu
44 463533370017 Tirumurthy Digital Web Point Nakoor sirangala Kodagu 8762965120 tirumurt104@digimail.in Active Kodagu
45 457621730017 Channakeshava H C Sahana Enterprises Gonikoppal Road Virajpet Kodagu 571218 9482137971 channake42684@digimail.in Active Kodagu
46 457334470014 M Abhishek muthappa iCoorg the Angadi,Ammati town, 9535451108 mabhishe104@digimail.in Active Kodagu
47 437306500016 Jayesha D GJ Computers Karkalli Somwarpet Somvarpet Kodagu 571236 9448156564 jayesha584@digimail.in Active Kodagu
48 435655430013 GST SEVA KENDRA SOMAVARAPETE GST SEVA KENDRA SOMAVARAPETE RAMA COMPLEX CLAB ROAD SOMAVARAPETE Somvarpet Kodagu 571236 9482930658 henrysal76554@digimail.in Active Kodagu
49 434212570010 Chandan Kamath M K Chandan Kamath M K Main Road Opp Bus Stand Virajpet Kodagu 571213 8802085908 chandank72284@digimail.in Active Kodagu
50 431544570015 Surendra TR IINS Computers BM Road Opp GMP School Kushala Nagar 571234 9019797123 surendra8794@digimail.in Active Kodagu
51 427534440019 Geetha Ramananda Sri Nandadeepa Infotech Madhyapet Opposite to Ganapathy Temple Somvarpet Kodagu 571235 9449111955 geethara6574@digimail.in Active Kodagu
52 384627440011 H S SHARATH STAR COMMUNICATION Somvarpet Kodagu 571235 9740701654 h343@digimail.in Active Kodagu
53 379819330017 Naveen P R APTECH COMMON SERVICE CENTER, ABOVE CENTRAL BANK OF INDIA, MARKET ROAD, KUSHALNAGAR,Somvarpet taluk, Kodagu 571234 9448425530 naveen943@digimail.in Active Kodagu
54 367646370012 GST SEVA KENDRA MADIKERI NIRMALA GIRI 3RD MILE 9482930658 yestelas70253@digimail.in Active Kodagu
55 362343770017 Gowthami R C Gowthami R C Somvarpet Kodagu 571234 9972765226 gowthami1563@digimail.in Active Kodagu
56 352364610018 Suchetha K Hanchinally enterprises, Mavinakatte,Yedur village, Hanagallu post, Somwarpet taluk, Kodagu-571236 8861476964 suchethaabhi@gmail.com Active Kodagu
57 327642320019 A ARUL RAJ KUMAR CSC A ARUL RAJ CENTER MYSORE ROAD SIDDAPUR KODAGU 571253 9448458239 arulrajk103@digimail.in Active Kodagu
58 321263510011 SHETTY ENERPRISES SHETTY ENERPRISES NEAR TOWN PANCHAYATH VIRAJPET Virajpet Kodagu 571218 9448585746 tjdivaka5513@digimail.in Active Kodagu
59 316776160014 Vijay Kumar Vijay Kumar Dalal konica photo express, b.m. road kushalnagar- 571234 somwarpet Kodagu 9845007214 vijaykum82743@digimail.in Active Kodagu
60 314335730015 KARNATAKA COMPUTERS KARNATAKA COMPUTERS MAIN ROAD GONIKOPPAL Virajpet Kodagu 571213 9036300792 praveenp3803@digimail.in Active Kodagu
61 311436520012 monikapg Kodagu District Somvarpet Taluk 9480359697 monikapg95023@digimail.in Active Kodagu
62 311134570014 B D Ambika Ambica Computer bio Center Kudige Somwarpet Road Kushalnagar Somvarpet Kodagu 571234 9482192991 bdambika2613@digimail.in Active Kodagu
63 277525620018 Dhanush S M DHANUSH HOME NEEDS PVT BUS STAND SOMWARPET KODAGU 571236 9036077030 dhanushs8912@digimail.in Active Kodagu
64 277373750013 Riyas H 40 Acer Nellihudikeri Somawarpet talooq 9480267668 ryshcoorg@gmail.com Active Kodagu
65 276445370014 Prashanth S Vinayaka Enterprises, KSRTC Bus stand Building, Somwarpete,Somawarpete Taluk,Kodagu 271236 9844308138 prashant122@digimail.in Active Kodagu
66 271231530019 Rakesh P J SMITHA Enterprises,SRK Badavane,4th Block Near Gowda Samaj,Kushalnagar 9964177381 Pjrakesh102@digimail.in Active Kodagu
67 267426660012 Ravishankar rs exports opp karnataka bank madikeri kodagu 571237 9686800875 cscravishankar5@gmail.com Active Kodagu
68 267342420010 Anitha Rosario Zee Tourist Info Centre Shop No 06 St Michael Church Complex GT Circle Madikeri Kodagu 571201 9480306405 anitharo47502@digimail.in Active Kodagu
69 267216750014 Nandeesh H L BESUR Village & Panchayat, Somavarpete Taluk, Kodagu District 7026584323 nandeesh.gowda.3557@gmail.com Active Kodagu
70 253466560012 Nuthan S R Shirangala Village and post Somwarpet Taluk kushalnagar Hobli Kodagu district 7899936350 coorgking.nuthu@gmail.com Active Kodagu
71 251664230012 Ganesha C IMAGE MOBILES AND COMPUTERS ARUVATHOKLU ROAD GONIKOPPAL Virajpet Kodagu 571213 9986414707 ganeshkote@gmail.com Active Kodagu
72 247375640012 Sindhu Shree V K Cauvery online Service, Industrial Lay out, Near Gowda asamaja, Kushalnagar 9141025797 sindhusunijob.123@gmail.com Active Kodagu
73 245446310014 GMPK GROUP TRAVEL SOUTH COORG GMPK GROUP TRAVEL SOUTH COORG MAIN ROAD GONIKOPPAL Virajpet Kodagu 571213 9448639442 jayaprak40902@digimail.in Active Kodagu
74 244314610019 YASHASVI ENTERPRISES NEAR REVENUE OFFICE, MAIN ROAD PONNAMPET,KODAGU -571216 7338640469 makish978@gmail.com Active Kodagu
75 242376530018 Arshad Khan M K Arshad CSC,N15,Temple Road Somawarpete Town 9060302040 arshadkh102@digimail.in Active Kodagu
76 237424220010 We Care Ukkuda Road 8971578162 anude464@digimail.in Active Kodagu
77 227325530014 G S T Seva Kendra Gonikoppal G S T Seva Kendra Gonikoppal mysore raod Gonilkoppal Virajpet Kodagu 571213 9480171949 prajwalk92302@digimail.in Active Kodagu
78 215753220014 M S Siddaraju Ponnampet Village & Panchayat, Virajapet Taluk, Kodagu District 8546974955 srinidhippet@gmail.com Active Kodagu
79 214415230015 V S Vijukumar Varana Studio Karnataka Sanga Building Near Mini Vidhan Soudha Virajpete 9449335013 vsvijuku102@digimail.in Active Kodagu
80 214335730010 Web World CSC center Web World CSC center BM road Somvarpet Kodagu 571234 9845388703 harishks3792@digimail.in Active Kodagu
81 177675670014 Sandesha B V yashashwini zerox Center,Veerbhadreshware Complex,near Kuvempu Layout, Mullusoge-571234 9481601860 sandesha111@digimail.in Active Kodagu
82 177522710015 Khalid B A HINDUSTAN PONNATHMOTTA CHERALA SHRIMANGALA Somvarpet Kodagu 571248 8971161311 khalidba3761@digimail.in Active Kodagu
83 173664730014 Imran khan m b Radhakrishnan mansion, B M road kushalnagar 8105177141 butterflyfancy212@gmail.com Active Kodagu
84 167572710011 L Muddu Mahadeva Sarvjanika Seva kendra,VSS Bank 1st Floor,Nellihudakeri,571253 8073368509 lmudduma101@digimail.in Active Kodagu
85 166762710011 Farhana M N CSC Gonikoppa,PB Road,Hebbale Village,Gonikoppa-571213 8867556441 farhanam101@digimail.in Active Kodagu
86 166273140018 Pramod C U Cyber Point opp Axis Bank,near Food Bazar, Kushalnagar 9741427716 pramodcu101@digimail.in Active Kodagu
87 166116310018 YUNUS P M Magnum Tours & Travels, F M C Road, Napoklu 9972968712 yunuspm101@digimail.in Active Kodagu
88 163645360014 yuva Theja S K Theja Bros Enterprises,#147,Ranger Block Somwarpet, 571236 9731607258 yuvathej101@digimail.in Active Kodagu
89 161164640018 AMG INFOWAYS AMG INFOWAYS B.M ROAD OPP.HOTEL KALEGHAT Somvarpet Kodagu 571234 9739157547 haridask90811@digimail.in Active Kodagu
90 156563270010 V K Sathish Kumar Jai Bheem Seva Sindhu Kendra Bhagavathi Complex Dhoddatti Chowky Main Road Virjapete 9886774745 sathishk101@digimail.in Active Kodagu
91 151750250012 Sameer M S Elegant near Pvt Bustand Virajpet Kodagu 571213 9740311141 sameer551@digimail.in Active Kodagu
92 146742740019 MEHAROOF P M Infopark Computer center, opp. bus stand, a.p.complex Gonikoppal 9986459900 meharoof101@digimail.in Active Kodagu
93 146663220010 Sunil K S Modern Computers, Opp Church hall, Virajpet road, Siddapura, Kodagu 9902477650 sunilks101@digimail.in Active Kodagu
94 146211630012 K D Nithin Thimmaiah savi Enterprises Seva Kendra,Near to Revenue Office , abive cake paradaise,Ponnampet-571216 9481340373 kdnithin101@digimail.in Active Kodagu
95 144213250012 Ravikumar AL Cyber cafe Pollibetta 9986570021 cybercafepbt@gmail.com Active Kodagu
96 137512350016 Bopanna P M VRUSHABADHRI COMPUTERS NEAR GANAPATHY TEMPLE MAIN ROAD KADANGA ARAPATTU VILLAGE Madikeri Kodagu 571212 9483387005 bopannap3621@digimail.in Active Kodagu
97 133253750013 Kamalasan K K DIGITAL SEVA COMMON SERVICE CENTRE SREE RAMA COMPLEX MADAPURA ROAD SUNTICOPPA KODAGU 571237 8694022766 kamalasa9371@digimail.in Active Kodagu
98 124342550018 musthafa Kodagu District Somvarpet Taluk 8277021524 musthafa41541@digimail.in Active Kodagu
99 120468450019 Puneeth D Surya Computers, Opp SBI ATM, Mullusoge, Kushalnagar, Somvarpet Kodagu 571234 9731503237 puneeth741@digimail.in Active Kodagu
100 117474710018 Sharief M A Al Amaan Associates Suntikoppa Somvarpet Kodagu 571237 9900652445 shareealamaan@gmail.com Active Kodagu
101 111776330017 M K Siddiq Bright Tours And Travels Kallukore Junction 7th Hoskote Somwarpet Taluk Kodagu 8277395381 siddiqmk101@digimail.in Active Kodagu