ಮುಚ್ಚಿ

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಕೇಂದ್ರ

ಸೇವಾ_ಸಿಂಧು

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ಟಾಪ್ ಶಾಪ್.ಇದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ .ಇದು ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಪೋರ್ಟಲ್.ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿವೈಡ್ ತುಂಬಲು ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ,ಅದು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ನಗರಗಳ ಒಂದು ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆಯಿಂದ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಗರಿಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಬಳಸಬಹುದು.ಪ್ರಜಾ ಒಂದರ ಗುರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯದ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಮಾಡುವುದು.ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಸರಣ ಮೂಲಕ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯ ಅರಿವು ಮತ್ತು ನೆರವುಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳ ತಡೆರಹಿತ ಏಕೀಕರಣ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ.ಇದು ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸೇವಿಸುವ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ತೊಡಕಿನ ಸಮಯ ತೆಗೆದು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು / ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಳಗೊಳಿಸಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ)

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ) ಯೋಜನೆಯು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇ-ಆಡಳಿತ ಯೋಜನೆಯ (NeGP) 31 ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ಯೋ ಜನೆಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಯೋಜನೆಯ ನೋಡಲ್ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಗೊತ್ತುಪಡಿಸುವ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆÀಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುವು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ನೀಡುಲು ಅನುವಾಗಲು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇ-ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಯ ಇಡಿಸಿಎಸ್ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ ಮಿಷನ್ ಮೋಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು  ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 346 ನಾಗರೀಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 71 ಸೇವೆಗಳು ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ 225 ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ 29 ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆವಿಗೆ 1,12,000 ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, 1.00 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ, ಔಷದ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲಾಖೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಇಲಾಖೆಯ 18 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು :

ಇಲಾಖೆಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ   ಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ದಕ್ಷತೆ ಹೆಚ್ಚಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು.

ಇ-ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಮತ್ತು ಅಸಾದಾರಣ ಮಾಹೆಯಾನ ವರದಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸಕಾಲ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ, ನಿಗಧಿತ ಕಾಲ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳು ದೊರಕುವುವು.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿತ ವರದಿಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಾಗರೀಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತÀದೆ.

ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಜಾರಿಯಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳಿಂದ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು

ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಸೇವೆಗಳು ದೂರೆಯುತ್ತವೆ.

ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯೋಗಗಳು :

ನಾಗರೀಕರು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸೇವಾ ಸಿಂಧು   ಅಂತರ್ಜಾಲ ತಾಣವು ಒಂದು ಏಕರೂಪ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನಾಗರೀಕರು ಕಛೇರಿ ವೇಳೆ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸೇವೆಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ನಾಗರೀಕರು ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗತಿಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ  ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು.

ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾಗರೀಕರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಸಹಾಯವಾಣಿಯ ಮೂಲಕ ನಾಗರೀಕರು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು :

ಇ-ಸೈನ್, ಡಿಜಿ ಲಾಕರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್.ಎಸ್.ಡಿ.ಜಿ ತಂತ್ರಾಶದೊಂದಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ತಂತ್ರಾಶದ ಸಂಯೋಜನೆ. ಸೇವಾ ಸಿಂಧು (ಇ-ಜಿಲ್ಲೆ) ತಂತ್ರಾಶದೊಂದಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ 100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಒನ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಒನ್, ಬಾಪೂಜಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ, ಅಟಲ್ಜಿ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಕೇಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇವಾ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೊತೆ ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಯೋಜನೆ.

ಭೇಟಿ: ಸೇವಾ ಸಿಂಧು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ

51ಕೊಡಗುವಿರಾಜಪೇಟೆಕರ್ಮಾಡುಗ್ರಾಮ ಒಂದು, ಕರ್ಮಾಡು ಗ್ರಾಮ, ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಪಟ್ಟಣ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ, ಎಸ್. ಕೊಡಗು-571211ಎಂ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ9535451108lgrama1[dot]karmadu[at]gmail[dot]com61ಕೊಡಗುವಿರಾಜಪೇಟೆತಿತಿಮತಿವಿರಾಜಪೇಟೆ-ತಿತಿಮತಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಸನೋಶ್ ವಿ ಜೆ7676602722lgrama1[dot]thithimathi1[at]gmail[dot]com

Sl No District Taluk Gramapanchayat Location of gramaone center (name of the village ) Franchiseename contact number mail ID
1 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಐಯಂಗೇರಿ ಅಯ್ಯಂಗೇರಿ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಹತ್ತಿರ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಬಿ ಹೆಚ್ 6361738143 muhammedayangeri[at]gmail[dot]com
2 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಬಲ್ಲಮಾವತಿ ಬಲ್ಲಮಾವತಿ ಗ್ರಾಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾವೇರಿ ಸಿ ಕೆ 9449542066 lgrama1[dot]ballamavati[at]gmail[dot]com
3 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅರುಣಾ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಟ್ಟೂರು ಗ್ರಾಮ, ಚೇರಂಬಾಣೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಚಿನ್ ಕೆಎಲ್ 9480201694 lgrama1[dot]benguru[at]gmail[dot]com
4 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಸಣ್ಣಪುಲಿಕೋಟು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ರಂಜಿತ್ ಕೆ ಯು 9481064813 grama1bhagamandala[at]gmail[dot]com
5 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಚೆಂಬು #288 ಯು ಚೆಂಬು ಗ್ರಾಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ನಿತಿನ್ ಕಿ.ಮೀ 9740152254 lgrama1[dot]chembu[at]gmail[dot]com
6 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಹಾಕತ್ತೂರು #335 ಹಾಕತ್ತೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕವಿತಾ ಡಿ ಆರ್ 7019196826 lgrama1[dot]hakathuru[at]gmail[dot]com
7 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಹೊದ್ದೂರು ಹೊಡವಾಡ, ಕೋಟಮುಡಿ ಗ್ರಾಮ ಅಹ್ಮದ್ ಶರೀಫ್ ಕೆ ಎಂ 9482052251 9482052251 ahmadshareef090[at]gmail[dot]com
8 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾಂತೂರು ಮಾರ್ನಾಡು ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಬಿ ಕೆ 9480988060 lgrama1[dot]kanthur[at]gmail[dot]com
9 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕಾಂತೂರು ಮಾರ್ನಾಡು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮುರ್ನಾಡ್ ಮಂಜುನಾಥ ಎಚ್ ಎನ್ 9449313929 lgrama1[dot]murnad[at]gmail[dot]com
10 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಣಂಜಗೇರಿ 239, ಬಾವಲಿ ಗ್ರಾಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಶೈಜಿ ಪಿ ಇ 7760387838 lgrama1[dot]parane[at]gmail[dot]com
11 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಂದಚೇರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪಡಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ, ಚೆಟ್ಟಿಮನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಕುಂದಚೇರಿ ಚೇತನ್ ಪಿ ಡಿ 8762515580 lgrama1[dot]chettimani[at]gmail[dot]com
12 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ MADE ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕವಿತಾ ಜಿ ಎಸ್ 9686191287 lgrama1[dot]made[at]gmail[dot]com
13 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಮಕ್ಕಂದೂರು ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಸಚಿನ್ ಎಂ ವಿ 8762066078 lgrama1[dot]makkandur[at]gmail[dot]com
14 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಮರಗೋಡು ಮರಗೋಡು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಅನಂತ ಕುಮಾರ್ ಐ 9448797457 lgrama1[dot]maragodu[at]gmail[dot]com
15 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ನರಿಯಂದದ ಅರಪಟ್ಟು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಬೋಪಣ್ಣ ಪಿ ಎಂ 9483387005 lgrama1[dot]arapattu[at]gmail[dot]com
16 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಸಂಪಾಜೆ #2 ಸಂಪಾಜೆ ಚೆಕ್‌ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ತಿರ ಪಂಚಾಯತ ಕಟ್ಟಡ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕೊಡಗು 574234 ಮಿಥುನ್ ಕೆ ಬಿ 9663774728 lgrama1[dot]sampaje[at]gmail[dot]com
17 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಪೋಕ್ಲು FMC ರಸ್ತೆ ನಾಪೋಕ್ಲು ಜೈನುದ್ದೀನ್ ಎಂ ಎಎನ್ 8050300140 lgrama1[dot]napoklu[at]gmail[dot]com
18 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಪೋಕ್ಲು ಜುಮ್ ಮಸ್ಜಿ ಹತ್ತಿರ FMC ರಸ್ತೆ, ನಾಪೋಕ್ಲು ಹಂಸ ಎಂ ಇ 8951189313 lgrama1[dot]napoklu1[at]gmail[dot]com
19 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಬೆಟ್ಟಗೇರಿ ಕಗ್ಗದಾಸಪುರ ರೈಲ್ವೆ ಗೇಟ್ ಬೆಟಗೇರಿ ಚಿಂತಪರ್ತಿ ಮಧುಸೂಧನ 9535627818 madhudigital.csc[at]gmail[dot]com
20 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಗಾಳಿಬೀಡು ಮಡಿಕೇರಿ ಗಾಳಿಬೀಡು ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ರಾಮಪ್ರಸಾದ್ ಆರ್ 9448080903 lgrama1[dot]galibeedu[at]gmail[dot]com
21 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕಲಕೇರಿ ನಿಡುಗಣೆ ಚರ್ಚ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಜಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ಅನಿತಾ ರೊಸಾರಿಯೊ 9480306405 lgrama1[dot]karanangeri[at]gmail[dot]com
22 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಐಗೂರ್ ರವಿ ಪ್ರಿಯಾ ಸ್ಟೋರ್ ಐಗೂರ್ ವಿಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಹರಿದಾಸ್ ಕೆ ಜಿ 9108958718 lgrama1[dot]aigoor[at]gmail[dot]com
23 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಆಲೂರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಶರತ್ ಹೆಚ್ ಎಸ್ 9740701654 lgrama1[dot]alusiddapura[at]gmail[dot]com
24 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಬೇಲೂರು ಬಲಗುಂದ ಗ್ರಾಮ, ಕಸ್ಬೂರ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಎ ಟಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ 7760422928 lgrama1[dot]balagunda[at]gmail[dot]com
25 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಬೆಸ್ಸೂರು ಬೆಸೂರು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ನಂದೀಶ ಎಚ್ ಎಲ್ 7026584323 nandeesh[dot]gowda[dot]3557[at]gmail[dot]com
26 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಬ್ಯಾಡಗೊಟ್ಟ ಹ್ಯಾಂಡ್ಪೋಸ್ಟ್, ದೊಡ್ಡಕುಂದ ತಫ್ಸೀರ್ ಬಿ ಎಂ 8762073313 lgrama1[dot]byadagotta[at]gmail[dot]com
27 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ ಮೊಯ್ದೀನ್ ವಿ ಪಿ 8971161311 lgrama1[dot]chettalli[at]gmail[dot]com
28 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ದೊಡ್ಡಮಲ್ತೆ ದೊಡಮಲತೆ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 8277729040 lgrama1[dot]doodamalthe[at]gmail[dot]com
29 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗೌಡಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಶರಣ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 7899830132 lgrama1[dot]gowdally[at]gmail[dot]com
30 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹಾನಗಲ್ಲು ಹಾನಗಲ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚಂದ್ರ ಎಸ್ 9448799212 lgrama1[dot]hanagallu[at]gmail[dot]com
31 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಎದುರು, HANDLI ಹೋಮೇಶಾ 9945762090 grama1handli[at]gmail[dot]com
32 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಜ್ವಿ ಎಂ ಕೆ 8904737285 lgrama1[dot]kodlipet[at]gmail[dot]com
33 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರು ಬಸವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಶೈಮಾ ಎಂಎಂ 9945173922 grama1basavanahally[at]gmail[dot]com
34 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಹಲಗೋಟೆ ರಸ್ತೆ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಎಚ್ ಬಿ 9901244490 lgrama1[dot]hebbale[at]gmail[dot]com
35 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೂಡಿಗೆ ಕೊಣನೂರು ಕುಶಾಲನಗರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಳೆ ಕೂಡಿಗೆ ಉಮೇಶ ಡಿ 9663775929 lgrama1[dot]kudige[at]gmail[dot]com
36 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕುಡುಮಂಗಳೂರು ಕುಡುಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ರೇಣುಪ್ರಸಾದ್ ಬಿ ಎಂ 9008583297 lgrama1[dot]kudumanglore[at]gmail[dot]com
37 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ ಬಿ ಎಂ ರಸ್ತೆ ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ ನವೀನ್ ಪಿ ಆರ್ 9448425530 lgrama1[dot]mullusoge[at]gmail[dot]com
38 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮುಳ್ಳುಸೋಗೆ ಬೈ-ಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಕುಶಾಲನಗರ ಪ್ರತಿಭಾ ಜಿ ಪಿ 8296796083 grama1kushalnagar@gamil.com
39 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ನೆಲ್ಲಿಯವುಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಲಿಸಿ ಲೋಬೋ 7204900045 lgrama1[dot]nelliahudikeri[at]gmail[dot]com
40 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ನೆಲ್ಲಿಹುದಿಕೇರಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪದ್ಮನಾಭ 9611137116 lgrama1[dot]nelliahudhikeri[at]gmail[dot]com
41 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಿರಂಗಾಲ ಶಿರಂಗಾಲ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ನೂತನ್ ಎಸ್ ಆರ್ 9880939345 lgrama1[dot]shirangala[at]gmail[dot]com
42 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಧುರಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣೆ ಉಳುಗುಳ್ಳಿ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಿ ಎಸ್ 7676765407 grama1sunticoppa[at]gmail[dot]com
43 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಮಾದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ರಮ್ಯಾ ಟಿ ವಿ 9449398041 grama1suntikoppa[at]gmail[dot]com
44 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಾಲೆಲೆ ಬಾಲೆಲೆ, ಸಿ ಆರ್ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ ಅಜೇಶ ಟಿ ವಿ 9632515457 grama1balele[at]gmail[dot]com
45 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹುದಿಕೇರಿ RMCL ಅಂಗಡಿ ಹುಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕುಮೇ ಬಿ ಬಿ 9448373021 lgrama1[dot]hudikeri[at]gmail[dot]com
46 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅರ್ಜಿ ಅರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮ, ಮಲ್ಬಾರ್ ರಸ್ತೆ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಸಿ ವಿ 7892416015 lgrama1[dot]arji[at]gmail[dot]com
47 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಹಾಲುಗುಂದ ಕೊಂಡಂಗೇರಿ ಹಾಲುಗುಂದ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಿಶಾನಾ ಕೆ ಎಂ 9008446400 lgrama1[dot]kondangeri[at]gmail[dot]com
48 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಣ್ಣಂಗಾಲ ಕನ್ನಗಳ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಅಭಿಜಿತ್ ಎಚ್ ಎ 9353625182 lgrama1[dot]kannangala[at]gmail[dot]com
49 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮಾಲ್ಡೆರೆ ಬಡಗ ಬಾಣಂಗಲ ಗ್ರಾಮ, ಮಾಲ್ದಾರೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ನಜೀಬ್ ಬಿ ಎಸ್ 7899256713 lgrama1[dot]maldare[at]gmail[dot]com
50 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಸ್ತೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಬಿ ಜಿ ಕಾವ್ಯ 7259826959 lgrama1[dot]polibetta[at]gmail[dot]com
52 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ನಿಶಾ ಕೆ ಜೆ 9481765597 grama1siddpur[at]gmail[dot]com
53 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ರೆಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಕೆ 9731783149 lgrama1[dot]siddapur[at]gmail[dot]com
54 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅರುವತ್ತೋಕ್ಲು ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಗ್ರಾಮ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಕೊಡಗು ಶೈನಿ ಎಂ ಎಸ್ 9740407020 lgrama1[dot]aruvthoklu[at]gmail[dot]com
55 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ದೇವರಪುರ ದೇವರಪುರ, ಹೆಬ್ಬಾಲೆ ಕೊಡಗು ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಕೆ 9902735739 lgrama1[dot]devarapura1[at]gmail[dot]com
56 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಎದುರು, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ ಎ 9945347592 lgrama1[dot]gonikoppal[at]gmail[dot]com
57 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲು ಹಳೆಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಆರ್ಕೇಡ್ ಅರುವತೊಕ್ಲು ರಸ್ತೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಬಿ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ 9482096286 lgrama1[dot]gonikoppal2[at]gmail[dot]com
58 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಾನೂರು ಶಾಲೆಯ ಎದುರು ಕಾನೂರ್ ಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಶೀಲಾ 9900818224 lgrama1[dot]kanoor[at]gmail[dot]com
59 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಎಂ ಎ ಕುಟ್ಟಪ್ಪ 7338640469 lgrama1[dot]ponnampete[at]gmail[dot]com
60 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ನೌಫಲ್ ಕೆ ಎ 8050214936 lgrama1[dot]ponnampet1[at]gmail[dot]com
62 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕುಟ್ಟ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಕುಟ್ಟಾ ಟೌನ್ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜೆ ಸಿ 9901594889 lgrama1[dot]kutta[at]gmail[dot]com
63 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಪ್ರತೀಕಾ ಬಿ ಪಿ 9945612640 lgrama1[dot]srimangala[at]gmail[dot]com
64 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಟಿ.ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಎದುರು ಕೆ ಎಸ್ ನಮೃತಾ 8197534223 lgrama1[dot]tshettigeri[at]gmail[dot]com
65 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬೆಟೋಲಿ ಬೇಟೋಳಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕೊಡಗು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಫಿಯಾನ್ ಕೆ ಎಂ 7405746313 lgrama1[dot]betoli[at]gmail[dot]com
66 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಬಿಟ್ಟಂಗಾಲ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಂಟರ್‌ಪ್ರೈಸಸ್, ತಾಲೂಕು ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಜಿಶಾ ಕುಮಾರಿ 9845963920 lgrama1[dot]bittangala[at]gmail[dot]com
67 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಕೊಡಗರಹಳ್ಳಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಲಾಮಣಿ ಆರ್ 9731039874 lgrama1[dot]kodagarahalli[at]gmail[dot]com
68 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೂಡುಮಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಕುಡುಮಂಗಳೂರು, ಕುಶಾಲನಗರ ಅಬ್ದುಲ್ ರಶೀದ್ ಎ 9449998898 lgrama1[dot]kudumangalore[at]gmail[dot]com
69 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮ & ಪೋಸ್ಟ್ ಕುಶಾಲನಗರ ನೌಶೀನಾ ಎಂ ಯು 9900782200 lgrama1[dot]nanjarayapayna[at]gmail[dot]com
70 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚೆಂಬೆಬೆಳ್ಳೂರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಸಬಾದ್ ಸಿ ಎಂ 9449464869 gramaonechembebellur[at]gmail[dot]com
71 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ ಸುನಿಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ 9632365135 lgrama1[dot]chennayanakote[at]gmail[dot]com
72 ಕೊಡಗು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕಾಕೋಟುಪರಂಬು ಹಳೆಯ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಾಲಿಹ್ 8197644497 gkakotuparambu[at]gmail[dot]com
73 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ದುಂಡಳ್ಳಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜಶೇಖರ್ 9480530822 dundallipanchaythigramaone[at]gmail[dot]com
74 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕಿರಗಂದೂರು ಕಿರಗಂದೂರು ಸಂತೋಷ್ ಎಲ್ 9449092908 lgrama1[dot]kiraganduru[at]gmail[dot]com
75 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎದುರು, ಶನಿವಾರಸಂತೆ ತೀರ್ಥ ಕುಮಾರ್ ಎಂ ಆರ್ 7019083456 lgrama1[dot]shanivarasanthe[at]gmail[dot]com
76 ಕೊಡಗು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತೋರೆನೂರು ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಯೋಗೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಡಿ ಆರ್ 9844783359 grama1thorenur[at]gmail[dot]com
77 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕಡಗದಾಳು ಕಡಗದಾಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಕಛೇರಿ ಹತ್ತಿರ ಸಾಲಿದ್ ಕೆ ಎ 9071686643 lgrama1[dot]kadagadalu[at]gmail[dot]com
78 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಣಿಜಾಲ ಕಾಕಬೆ ಸೇತುವೆಯ ಹತ್ತಿರ ಸಂಗೀತಾ ಪಿಎಸ್ 9483909714 lgrama1[dot]kunjilakakkabe[at]gmail[dot]com
79 ಕೊಡಗು ಮಡಿಕೇರಿ ಮೇಕೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ ಹತ್ತಿರ ಜಿತಿನ್ ಎಂ ಆರ್ಮೇಕೇರಿ 9483333143 gramaone[dot]mekeri[at]gmail[dot]com