ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ

Filter Form category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ವಾಹನದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ನಮೂನೆ ಕೆ.ಎಮ್.ವಿ -18
ವಾಹನದ ಶಾಶ್ವತ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ನಮೂನೆ -20 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಮೋಟಾರು ವಾಹನದ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ನಮೂನೆ -29 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ನಮೂನೆ -25 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ನಮೂನೆ-6 ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ನೋಂದಾವಣೆ