ಮುಚ್ಚಿ

ನಮೂನೆ

Filter Form category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಜನನ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ಜನನ ನೋಂದಣಿ
ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ   ಸರ್ಕಾರಿ ನೇಮಕಾತಿ
ವಿವಾಹ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ವಿವಾಹ ನೋಂದಣ
ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಾಣಾ ಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ನಮೂನೆ -28 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಾಹನ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅರ್ಜಿ   ನಮೂನೆ -31 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ   ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನಂತರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಾತಿ   ಆಶ್ರಮ ಶಾಲೆ
ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಅರ್ಜಿ   ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ಹಾಸ್ಟೆಲ್
ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ   ನಮೂನೆ -9 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ವಾಹನ ಚಾಲನ ಪರವಾನಿಗೆ ಪಡೆಯಲು ಶಾರೀರಿಕ ಸುಸ್ತಿಥಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ಸಿ.ಎಮ್.ವಿ ನಮೂನೆ -1