ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಎಸ್ಐ ಅವರ ತಲಾಕಾವರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಪತ್ತು ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ 15/09/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮರಗಳ ತೆರೆವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ 28/08/2020 ನೋಟ (200 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 19th ಫಲಿತಾಂಶ 19/08/2020 ನೋಟ (445 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 18th ಫಲಿತಾಂಶ 18/08/2020 ನೋಟ (435 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 17th ಫಲಿತಾಂಶ 17/08/2020 ನೋಟ (461 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 16th ಫಲಿತಾಂಶ 16/08/2020 ನೋಟ (446 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 15th ಫಲಿತಾಂಶ 15/08/2020 ನೋಟ (441 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 14th ಫಲಿತಾಂಶ 14/08/2020 ನೋಟ (444 KB)
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ 14/08/2020 ನೋಟ (5 MB)
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ 14/08/2020 ನೋಟ (922 KB)