ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ NREGA – 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (57 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ DRDA- 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (50 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್, ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ , 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (165 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಕೊಡಗು 2019 29/10/2020 ನೋಟ (8 MB)
ಪೌತಿ ಖಾತೆ 25/10/2020 ನೋಟ (4 MB)
ಜಿಎಸ್ಐ ಅವರ ತಲಾಕಾವರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪೋಸ್ಟ್ ವಿಪತ್ತು ತನಿಖಾ ವರದಿಯ ಟಿಪ್ಪಣಿ 15/09/2020 ನೋಟ (3 MB)
ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಿದ್ದ ಮರಗಳ ತೆರೆವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ 28/08/2020 ನೋಟ (200 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 19th ಫಲಿತಾಂಶ 19/08/2020 ನೋಟ (445 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 18th ಫಲಿತಾಂಶ 18/08/2020 ನೋಟ (435 KB)
ಆಗಸ್ಟ್ 17th ಫಲಿತಾಂಶ 17/08/2020 ನೋಟ (461 KB)