ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ವಿಶೇಷ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿಯಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ವಿವರ – PWD 30/10/2019 ನೋಟ (4 MB)
2018 – 19ನೇ ಸಾಲಿನ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಿಗರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿ. 23/10/2019 ನೋಟ (3 MB)
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವಾರು ಪಟ್ಟಿ 19/10/2019 ನೋಟ (3 MB)
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರ ( ಹಂತ 11) 23/09/2019 ನೋಟ (164 KB)
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಮಂಡಲ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡ ಅಧ್ಯಯನದ ತಾಂತ್ರಿಕ ವರದಿ 09/09/2019 ನೋಟ (5 MB)
ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 21/06/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಶೇ.15 ರಿಂದ ಶೇ.25 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂ.25000/- ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಸೋಮವಾರ ಪೇಟೆತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಪಟ್ಟಿ 31/08/2019 ನೋಟ (303 KB)
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಶೇ.15 ರಿಂದ ಶೇ.25 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂ.25000/- ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಪಟ್ಟಿ 31/08/2019 ನೋಟ (299 KB)
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 2019-20 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಶೇ.15 ರಿಂದ ಶೇ.25 ರವರೆಗೆ ಹಾನಿಯಾದ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂ.25000/- ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು ಪಟ್ಟಿ 31/08/2019 ನೋಟ (82 KB)
2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ 20/08/2019 ನೋಟ (472 KB)