ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಫೆಬ್ರವರಿ 05th ಫಲಿತಾಂಶ 05/02/2021 ನೋಟ (1 MB)
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶೇ.33 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾದ ಗ್ರಾಮಗಳ ಪಟ್ಟಿ 09/12/2020 ನೋಟ (872 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ Vasthi- 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (63 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ Seve-6 – 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (72 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ Seve-4 – 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (48 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ Seve-3 – 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (61 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ Seve-2 – 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (72 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ Seve-1 -4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (206 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು 4(1)(b) 08/11/2020 ನೋಟ (284 KB)
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯಾತ್ Planning – 4 (1)(A) 08/11/2020 ನೋಟ (150 KB)