ದಾಖಲೆಗಳು

ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವರ್ಗವಾರು ಹುಡುಕಿ

ಹುಡುಕಿ

ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ಡೌನ್ಲೋಡ್ / ಲಿಂಕ್
ರಿವರ್ ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ 14/11/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(217 KB)
2018ರ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷಕರ ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರ (ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ) 16/10/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(462 KB)
2018ರ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷಕರ ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರ (ವಿರಾಜಪೇಟೆ) 16/10/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(513 KB)
2018ರ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ ಸಮೀಕ್ಷಕರ ತಾಲೂಕುವಾರು ವಿವರ (ಮಡಿಕೇರಿ) 16/10/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(603 KB)
ಅನುಬಂಧ 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(3 MB)
ಮಕಂದೂರು 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(5 MB)
ತೋಳೂರು ಶೆಟ್ಟಳ್ಳಿ 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(832 KB)
ಶಾಂತಳ್ಳಿ 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(893 KB)
ಸಂಪಾಜೆ 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(394 KB)
ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ 29/09/2018 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ(2 MB)