ಮುಚ್ಚಿ

ದಾಖಲೆಗಳು

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ದಾಖಲೆಗಳು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
FST, SST, VST, VVT, AT, AEO, ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶಗಳು ಕೈಪಿಡಿ 03/04/2024 ನೋಟ (7 MB)
5(1)-2024 13/03/2024 ನೋಟ (173 KB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ 4(1)(ಬಿ) 2024 12/03/2024 ನೋಟ (4 MB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು 19/02/2024 ನೋಟ (780 KB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು 19/02/2024 ನೋಟ (723 KB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ಚುನಾವಣಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು 19/02/2024 ನೋಟ (748 KB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು 19/02/2024 ನೋಟ (732 KB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು 19/02/2024 ನೋಟ (742 KB)
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಛೇರಿ 4(1)(ಬಿ) 2023 30/12/2023 ನೋಟ (661 KB)
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರ ವಿ ಪಿಡಿ ಖಾತೆ ವಿವರಗಳು 20/12/2023 ನೋಟ (677 KB)