ಮುಚ್ಚಿ

ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್

Mrs. D. Archana Bhatt

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು,ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : tahsildarvirajpet[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ದೂರವಾಣಿ : 08274-257328
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08274-257328