ಮುಚ್ಚಿ

ಭಂವರ್ ಸಿಂಗ್ ಮೀನಾ ಐ ಎ ಎಸ್

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ- 571201

ಇಮೇಲ್ : ceokodagu[at]nic[dot]in
ಪದನಾಮ : ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ : https://supremo.nic.in/ERSheetHtml.aspx?OffIDErhtml=33277&PageId=
ದೂರವಾಣಿ : 08272-221393
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-228905