ಮುಚ್ಚಿ

ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್

ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 31, ಮಡಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ದೂರವಾಣಿ : 08272-225811
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225811
ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : 31