ಮುಚ್ಚಿ

ಎಸ್ ಎನ್ ನರಗುಂದ

S N Naragunda

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : tahsildarsomwarpet[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ದೂರವಾಣಿ : 08276-282045
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-228396