ಮುಚ್ಚಿ

ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್

Prashanth Ponnampet Tahsildar

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ

ಇಮೇಲ್ : tahsildarponnampet[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ತಹಶೀಲ್ದಾರ್
ದೂರವಾಣಿ : 08274-249700
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08274-249700