ಮುಚ್ಚಿ

ದುಬಾರೆ ಆನೆ ವಿಹಾರ

ನಿರ್ದೇಶನ

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ತಾಣವಾದ ದುಬಾರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರವಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ದುಬಾರೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಎಂಬುದು ಜಂಗಲ್ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೆಸಾಟ್ಸ್ರ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಆನೆ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡುವವರು ಆನೆಗಳ ಇತಿಹಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಆನೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.

ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ವಿಹಾರ1
    ದುಬಾರೆ ಆನೆ ವಿಹಾರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ವಿಹಾರ2
    ದುಬಾರೆ ಆನೆ ವಿಹಾರ
  • ದುಬಾರೆ ಆನೆ ವಿಹಾರ3
    ದುಬಾರೆ ಆನೆ ವಿಹಾರ

ತಲುಪುವ ಬಗೆ :

ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.ಕೊಡಗುಯಿಂದ 137 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಹತ್ತಿರದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಮಡಿಕೇರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು 121 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ನೂರ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮಡಿಕೇರಿನಿಂದ 120 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

ರೈಲಿನಿಂದ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಡಿಕೇರಿ ಹತ್ತಿರದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೆಂದರೆ (ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ), ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದ ತಲಸ್ಸೆರಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣೂರು

ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ

ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ 38 ಕಿಮೀ