ಮುಚ್ಚಿ

ಮನರಂಜನೆ

ಫಿಲ್ಟರ್:
ನಿಸರ್ಗಧಾಮ

ನಿಸರ್ಗಧಾಮ

ವರ್ಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ / ಮನೋಹರ ಸೌಂದರ್ಯ, ಮನರಂಜನೆ

ಮಡಿಕೇರಿಯಿಂದ 28ಕಿ.ಲೋ.ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ನಿಸರ್ಗಧಾಮವು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳು, ಬಿದುರಿನ ತೋಪುಗಳು, ಹೇರಳವಾದ ವನ್ಯ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ…