ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಸಬಲೀಕರಣ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಕಲಚೇತನರು ಹಾಗು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಸಮಾಜದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರಲು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವದು .ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಅರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು .

ಭೇಟಿ: http://www.welfareofdisabled.kar.nic.in

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯನಾಗರಿಕರ ಸಬಲಿಕರಣ ಇಲಾಖೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂಭಾಗ , ಕೋಟೆ ಆವರಣ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು 571201
ಸ್ಥಳ : ಕೋಟೆ ಆವರಣ | ನಗರ : ಮಡಿಕೇರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 571201
ಇಮೇಲ್ : ddwokodagu[at]gmail[dot]com