ಮುಚ್ಚಿ

ಜನಸ್ಪಂದನ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CPGRAMS) ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ (DPG) ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ (DARPG) ಇಲಾಖೆಯ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ, NIC ನಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ NICNET ನ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ​​ವೆಬ್-ಶಕ್ತಗೊಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. CPGRAMS ಎನ್ನುವುದು ವೆಬ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ದುಃಖಿತರಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕರು ಎಲ್ಲಿಂದಲಾದರೂ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (24×7) ಆಧಾರದಿಂದ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು / ಇಲಾಖೆಗಳು / ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳ ವೇಗ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಗುರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಭೇಟಿ: https://pgportal.gov.in/

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ.
ಸ್ಥಳ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ | ನಗರ : ಮಡಿಕೇರಿ | ಪಿನ್ ಕೋಡ್ : 571201