ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಸ್ಡಮ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು

ಮಾದಾಪಟ್ಟಣ, ಕುಶಾಲನಗರ.

ಇಮೇಲ್ : wisdompucollege[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 9448139644