ಮುಚ್ಚಿ

ಮರ್ಕಜ್ ಪಿಯು ಕಾಲೇಜು ನಾಪೋಕ್ಲು

ನಾಪೋಕ್ಲು

ಇಮೇಲ್ : markazgpu68[at]gmail[dot]com
ದೂರವಾಣಿ : 7760738386