ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಸಿ ಕ್ಲಾಸ್

ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ-571231

ಇಮೇಲ್ : kodlipetso[at]indiapost[dot]gov[dot]in
ದೂರವಾಣಿ : 08276-280040