ಮುಚ್ಚಿ

MLC ಚುನಾವಣೆ 2021 ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಮಡಿಕೇರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ