ಮುಚ್ಚಿ

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ

ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಣೆ ವಿಳಾಸ View / Download
ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ   ನಮೂನೆ -25 ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ