ಮುಚ್ಚಿ

ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪೂರ್ಣ / ತೀವ್ರ ವಾಸದ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿ

ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪೂರ್ಣ / ತೀವ್ರ ವಾಸದ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪೂರ್ಣ / ತೀವ್ರ ವಾಸದ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿ 31/10/2019 ನೋಟ (6 MB)