ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ೫ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಸ್ಕ್ರುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ೫ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಸ್ಕ್ರುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ೫ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ಹುದ್ದೆಯ ಪರಿಸ್ಕ್ರುತ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಕುರಿತು 17/11/2023 ನೋಟ (837 KB)