ಮುಚ್ಚಿ

2024 ಚುನಾವಣಾ ಟೆಂಡರ್

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

2024 ಚುನಾವಣಾ ಟೆಂಡರ್
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಲು 19/02/2024 ನೋಟ (780 KB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು 19/02/2024 ನೋಟ (723 KB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ಚುನಾವಣಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲು 19/02/2024 ನೋಟ (748 KB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಾಮಾಗ್ರಿ ಕಛೇರಿ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಪಡೆಯಲು 19/02/2024 ನೋಟ (732 KB)
ಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧ ವಿವಿಧ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲು 19/02/2024 ನೋಟ (742 KB)