ಮುಚ್ಚಿ

2023 ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ - 209 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

2023 ವಿಧಾನ ಸಭೆ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ - 209 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಸಾಜು ವಿ ಎ 20/04/2023 ನೋಟ (9 MB)
ಎಚ್ ಪಿ ಸರೋಜಾ 20/04/2023 ನೋಟ (8 MB)
ಪಿ ಕೆ ದರ್ಶನ್ ಶೋರಿ 20/04/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಎಸ್ ವೈ ಎಂ ಮಸೂದ್ ಫೌಜ್ದಾರ್ 20/04/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಮನು ಸೋಮಯ್ಯ 19/04/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಸಿ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರ 19/04/2023 ನೋಟ (3 MB)
ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ ಎಂ.ಎ 19/04/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಎ ಎಸ್ ಪೊಣ್ಣನ 18/04/2023 ನೋಟ (3 MB)
ಎಂ ಎ ನಾಸಿರ್ 17/04/2023 ನೋಟ (2 MB)
ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ 17/04/2023 ನೋಟ (4 MB)