ಮುಚ್ಚಿ

2021 MLC ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

2021 MLC ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
Kunjila 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (183 KB)
Kundacheri 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (150 KB)
Konanjageri 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (56 KB)
Hodduru 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (248 KB)
Galibeedu 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (92 KB)
Bhagamandala 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (144 KB)
Bettageri 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (274 KB)
BENGURU 2021 MLC Election Voter List 12/11/2021 ನೋಟ (155 KB)