ಮುಚ್ಚಿ

2021 MLC ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

2021 MLC ಚುನಾವಣಾ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ MLC ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 23/11/2021 ನೋಟ (4 MB)
ವಿರಾಜಪೇಟೆ MLC ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 23/11/2021 ನೋಟ (3 MB)
ಮಡಿಕೇರಿ MLC ಅಂತಿಮ ಅಂತಿಮ 23/11/2021 ನೋಟ (2 MB)
MLC 2021 ಚುನಾವಣೆ – ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 13/11/2021 ನೋಟ (2 MB)
MLC 2021 ಚುನಾವಣೆ – ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 13/11/2021 ನೋಟ (2 MB)
MLC 2021 ಚುನಾವಣೆ – ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ 13/11/2021 ನೋಟ (1 MB)
Yemmemadu 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (136 KB)
Sampaje 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (136 KB)
Napoklu 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (205 KB)
Murnadu 2021 MLC Election Voter list 12/11/2021 ನೋಟ (135 KB)