ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಕೋಪ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ವಿಕೋಪ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:31.05.2019 06/08/2019 ನೋಟ (581 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (10 MB)
ಡಿಸೆಂಬರ್-18 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್-19 ರ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ 26/05/2019 ನೋಟ (483 KB)
ಪುನರ್ವಸತಿ ನವೆಂಬರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಟ್ಟಿ 26/05/2019 ನೋಟ (304 KB)
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದ ಸಂತ್ರಸ್ಥರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾದ ಅನುಕಂಪ ಭತ್ಯೆಯ ವಿವರ 26/05/2019 ನೋಟ (490 KB)
2018-2019 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಆದ ಮಾನವ ಜೀವ ಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸಿದ ವಿವರ 26/05/2019 ನೋಟ (436 KB)
ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಿಂದ ಮನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸ್ವಂತ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಚ್ಛಿಸಿದ 54 ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವಾಗಿ ತಲಾ ರೂ 2.00 ಲಕ್ಷ 13/05/2019 ನೋಟ (815 KB)
ಆದೇಶ-05/12/2018 05/12/2018 ನೋಟ (130 KB)
ಆದೇಶ-25/10/2018 25/10/2018 ನೋಟ (140 KB)
ಆದೇಶ-29/09/2018 29/09/2018 ನೋಟ (191 KB)
ಆದೇಶ-20/09/2018 20/09/2018 ನೋಟ (171 KB)