ಮುಚ್ಚಿ

ವಿಕೋಪ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ವಿಕೋಪ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪ್ರಾಣ ಹಾನಿ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ 14/08/2020 ನೋಟ (922 KB)
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಹಾನಿಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ 14/08/2020 ನೋಟ (2 MB)
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ. 14/08/2020 ನೋಟ (1 MB)
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಚಾರದಬಗ್ಗೆ. 14/08/2020 ನೋಟ (1 MB)
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಪ್ರವಾಹದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರ ( ಹಂತ 11) 23/09/2019 ನೋಟ (164 KB)
ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು ಭೂಕುಸಿತ 06/08/2019 ನೋಟ (147 KB)
ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು ಡೆಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ 06/08/2019 ನೋಟ (117 KB)
ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿ ವಿವರಗಳು ಪ್ರವಾಹ 06/08/2019 ನೋಟ (10 MB)
2018-19 ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಋತುವಿನ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾದ ರೈತರ ವಿವರದ ಕುರಿತು ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆ ದಿ:31.05.2019 06/08/2019 ನೋಟ (581 KB)
ಪರ್ಯಾಯ ಕಡತ : ನೋಟ (10 MB)
ಡಿಸೆಂಬರ್-18 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್-19 ರ ವರೆಗೆ ಪಾವತಿಸಿರುವ ಪುನರ್ವಸತಿ ಬಾಡಿಗೆ ಮೊತ್ತದ ವಿವರ 26/05/2019 ನೋಟ (483 KB)