ಮುಚ್ಚಿ

ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪುನರ್ವಸತಿ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪುನರ್ವಸತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
೨೦೧೮-೧೯ ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ಕೆಳೆದುಕೊಂಡ ಒಟ್ಟು 75 ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೆ.ನಿಡುಗಣೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 09/06/2022 ನೋಟ (3 MB)
2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ವಾಸದ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ 14/08/2020 ನೋಟ (5 MB)
ಮೊದಲನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಮೇ ಮಾಹೆಯ ಬಾಡಿಗೆ ವಿವರ 18/06/2019 ನೋಟ (562 KB)
2ನೇ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಜೂನ್ -2019 ರ ಮಾಹೆಯ ಮನೆ ಬಾಡಿಗೆ ವಿವರ 18/06/2019 ನೋಟ (499 KB)
ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿ 04/05/2019 ನೋಟ (5 MB)
ಮೊದಲನೇ ಹಂತದ ಪೂರ್ಣ / ತೀವ್ರ ವಾಸದ ಮನೆ ಹಾನಿಯಾದ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಪಟ್ಟಿ 31/10/2019 ನೋಟ (6 MB)
ಅನುಬಂಧ 29/09/2018 ನೋಟ (3 MB)
ಮಕ್ಕಂದೂರು 29/09/2018 ನೋಟ (5 MB)
ಬೆಟ್ಟದಳ್ಳಿ 29/09/2018 ನೋಟ (922 KB)