ಮುಚ್ಚಿ

ಇತರೆ

Filter Document category wise

ಫಿಲ್ಟರ್

ಇತರೆ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ದಿನಾಂಕ View / Download
ಆದೇಶ (1) – 19-03-2020 19/03/2020 ನೋಟ (7 MB)
ಆದೇಶ – 16-03-2020 16/03/2020 ನೋಟ (440 KB)
ಆದೇಶ – 14-03-2020 14/03/2020 ನೋಟ (466 KB)
ಆದೇಶ – 13-03-2020 13/03/2020 ನೋಟ (614 KB)
ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ ರೈತರ ಪಟ್ಟಿ 17/06/2019 ನೋಟ (766 KB)
ಹೋಂಸ್ಟೇಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳು 03/06/2019 ನೋಟ (4 MB)
ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗದಿರುವವರ ಮಾಹಿತಿ 25/06/2019 ನೋಟ (252 KB)
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಪಟ್ಟಿ 26/07/2018 ನೋಟ (491 KB)
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಟೆಲ್ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ 26/07/2018 ನೋಟ (487 KB)
ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ಹೋಂಸ್ಟೇ ಗಳ ಪಟ್ಟಿ 10/02/2020 ನೋಟ (278 KB)