ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿಳಾಸ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು dckodagu[at]nic[dot]in 08272225500 ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ , ಮಡಿಕೇರಿ - 571201
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಕ.ಆ.ಸೇ. (ಹಿ.ಶ್ರೇ.) ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com 9482623709 08272-223500 ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 27, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.
Dr, Yathish Ullal ಡಾ.ಯತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿ acmadikeri225469[at]gmail[dot]com 08272-225469 08272-225469 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com 08272-225811 08272-225811 ಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 31, ಮಡಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.
Mahesh Tahsildar madikeri ಮಹೇಶ್ ಪಿ ಎಸ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ thasildarmdkeln[at]gmail[dot]com 08272-228396 08272-228396 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಡಿಕೇರಿ
S N Naragunda ಎಸ್ ಎನ್ ನರಗುಂದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ tahsildarsomwarpet[at]gmail[dot]com 08276-282045 08272-228396 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
Mrs. D. Archana Bhatt ಶ್ರೀಮತಿ ಡಿ. ಅರ್ಚನಾ ಭಟ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ tahsildarvirajpet[at]gmail[dot]com 08274-257328 08274-257328 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು,ವಿರಾಜಪೇಟೆ
Prakash Tahsildat Kushalnagar ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿ.ಎಂ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ tahsildarkushalnagar[at]gmail[dot]com 08276-200198 08276-200198 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಶಾಲನಗರ
Prashanth Ponnampet Tahsildar ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ tahsildarponnampet[at]gmail[dot]com 08274-249700 08274-249700 ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ.ಸಿ. ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗ್ರೇಡ್ 2 acmadikeri225469[at]gmail[dot]com 08272-225469 08272-225469 ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.