ಮುಚ್ಚಿ

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ

ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ ವಿಭಾಗದ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ
ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಸ್ಥಿರ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ ವಿಳಾಸ
ಆರ್. ಗೋವಿಂದರಾಜು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು tahsildarsomwarpet@gmail.com 08276-284044 08276-281045 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು.
ಆರ್ ಯೋಗಾನಂದ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು tahsildarvirajpet@gmail.com 08274-257328 08274-257328 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಪಿ.ಎಸ್ ಮಹೇಶ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು thasildarmdkeln@gmail.com 08272-228396 08272-220319 ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಛೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಈಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಕಂಡೂ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರು acmadikeri225469@gmail.com 8277863432 08272-225469 08272-225469 ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ
ರಾಜು ಮೊಗವೀರ ಕೆ. , ಕ.ಆ.ಸೇ. (ಹಿ.ಶ್ರೇ.) ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ deo.kodagu@gmail.com 9483083217 08272-223500 08272-225900 ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ ,ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ
ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ dckodagu@nic.in 9482628409 08272-225500 08272-225900 ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ,ಮಡಿಕೇರಿ