ಮುಚ್ಚಿ

19-ಕೊಡಗು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ-2021

ಕರಡು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ
ಮಡಿಕೇರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ