ಮುಚ್ಚಿ

ಹೋಬಳಿ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಹೋಬಳಿಗಳು ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲೂಕ ಹೋಬಳಿ ಹೆಸರು ಇಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ dt[dot]mdk01[at]gmail[dot]com 9449659033
2 ಮಡಿಕೇರಿ ಸಂಪಾಜೆ dt[dot]mdk02[at]gmail[dot]com 9008708736
3 ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ dt[dot]mdk03[at]gmail[dot]com 9845781597
4 ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಪೋಕ್ಲು dt[dot]mdk04[at]gmail[dot]com 9449086475
5 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ dt[dot]svp01[at]gmail[dot]com 9482944414
6 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ dt[dot]svp03[at]gmail[dot]com 9741119632
7 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶಾಂತಳ್ಳಿ dt[dot]svp04[at]gmail[dot]com 9482944414
8 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ dt[dot]svp05[at]gmail[dot]com 9742706554
9 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ dt[dot]svp06[at]gmail[dot]com 9742706554
10 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ dt[dot]vrp01[at]gmail[dot]com 9845909114
11 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅಮ್ಮತಿ dt[dot]vrp03[at]gmail[dot]com 9448720118
12 ಕುಶಾಲನಗರ ಕುಶಾಲನಗರ dt[dot]svp02[at]gmail[dot]com 9448588060
13 ಕುಶಾಲನಗರ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ dt[dot]svp01[at]gmail[dot]com 9482944414
14 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಹುದಿಕೇರಿ dt[dot]vrp02[at]gmail[dot]com 9448000417
15 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಶ್ರೀಮಂಗಲ dt[dot]vrp04[at]gmail[dot]com 9448217313
16 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ dt[dot]vrp05[at]gmail[dot]com 9448000417
17 ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಬಾಳೆಲೆ dt[dot]vrp06[at]gmail[dot]com 9448000417