ಮುಚ್ಚಿ

ಸಹಾಯವಾಣಿ

ತುರ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಸರು ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಪೋಲಿಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರೂಮ್ 100
2 ಅಗ್ನಿ ಶಾಮಕ ದಳ 101
3 ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ 102/108
4 ರೈಲ್ವೆ ಸೇವೆಗಳ ವಿಚಾರಣೆ 139
5 ತುರ್ತು ಸೇವಗಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ  
6 ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಚೇರಿ ಸಹಾಯವಾಣಿ  
7 ಮಕ್ಕಳ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1098  
8 ಮಹಿಳಾ ಸಹಾಯವಾಣಿ  1091 
9 ಅಪರಾಧ ನಿಲುಗಡೆ  1090 
10 ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ  1070