ಮುಚ್ಚಿ

ಭಾಗ-(1-4) ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (1-11) ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 208 ಮತ್ತು ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ 209 ರ 14 ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ

  CANDIDATE NAME PARTY

  ಕೆ ಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ

  ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ

  ಸಿ ಎಸ್ ರವೀಂದ್ರ

  ಎ.ಎ.ಪಿ

  ಎ ಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ

  ಐ.ಎನ್‌.ಸಿ

  ಕೆ ಎಸ್ ಮನು

  ಎಸ್.ಕೆ.ಪಿ

  ಮಂಜೂರ್ ಅಲಿ

  ಜೆಡಿಎಸ್

  ಸಾಜು ವಿ ಎ

  ಕೆ.ಆರ್.ಎಸ್

  ದರ್ಶನ್ ಶೋರಿ ಪಿ ಕೆ

  ಐ.ಎನ್.ಡಿ