ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
Venkat Raja, I. A. S ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾ, ಐ ಎ ಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳುdckodagu[at]nic[dot]indeo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ , ಮಡಿಕೇರಿ - 57120108272225500
Ramarajan K, IPS ರಾಮರಾಜನ್ ಕೆ, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿsp-kodagu[at]karnataka[dot]gov[dot]inಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ - 57120108272-22900008272-228330
Varnit Negi ವರ್ಣಿತ್ ನೇಗಿ ಎಸ್ , ಐ ಎ ಎಸ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ceokodagu[at]nic[dot]inಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ- 571201948086900008272-228905

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
Venkat Raja, I. A. S ವೆಂಕಟ್ ರಾಜಾ, ಐ ಎ ಎಸ್ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳುdckodagu[at]nic[dot]indeo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ , ಮಡಿಕೇರಿ - 57120108272225500
B N Veena ಶ್ರೀಮತಿ ವೀಣಾ ಬಿ.ಎನ್. ಕೆ.ಎ.ಎಸ್., (ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ)ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿdeo[dot]kodagu[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 27, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.948262370908272-223500
AC ನರವಾಡೆ ವಿನಾಯಕ ಕಾರಭಾರಿ, ಐಎಎಸ್ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿacmadikeri225469[at]gmail[dot]comಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.08272-22546908272-225469
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]comಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 31, ಮಡಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.08272-22581108272-225811
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ರಮೇಶ್ ಬಾಬುತಹಶೀಲ್ದಾರ್thasildarmdkeln[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಡಿಕೇರಿ08272-22839608272-228396
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ ಎಸ್ತಹಶೀಲ್ದಾರ್tahsildarsomwarpet[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ08276-28204508272-228396
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರತಹಶೀಲ್ದಾರ್tahsildarvirajpet[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು,ವಿರಾಜಪೇಟೆ08274-25732808274-257328
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಕಿರಣ್ ಗೌರಯ್ಯತಹಶೀಲ್ದಾರ್tahsildarkushalnagar[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಶಾಲನಗರ08276-20019808276-200198
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ತಹಶೀಲ್ದಾರ್tahsildarponnampet[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ08274-24970008274-249700