ಮುಚ್ಚಿ

ಪ್ರಸಿದ್ದರ ಸೂಚಿ

ವಿಭಾಗವಾರು ಯಾರು ಯಾರೆಂದು ಶೋಧಿಸಿ

ಫಿಲ್ಟರ್

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳುdckodagu[at]nic[dot]indeo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ , ಮಡಿಕೇರಿ - 57120108272225500
Ramarajan K, IPS ರಾಮರಾಜನ್ ಕೆ, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ.ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿsp-kodagu[at]karnataka[dot]gov[dot]inಎಸ್ ಪಿ ಕಚೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ - 57120108272-22900008272-228330
Dr AKASH S ಡಾ|| ಆಕಾಶ್ ಎಸ್ , ಐ ಎ ಎಸ್ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ceokodagu[at]nic[dot]inಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಕೋಟೆ, ಮಡಿಕೇರಿ- 571201948086900008272-228905

ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಚಿತ್ರ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ದೂರವಾಣಿ ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಸತೀಶ ಬಿ.ಸಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳುdckodagu[at]nic[dot]indeo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com ಡಿಸಿ ಆಫೀಸ್ , ಮಡಿಕೇರಿ - 57120108272225500
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ನಂಜುಂಡೇಗೌಡ, ಕ.ಆ.ಸೇ. (ಹಿ.ಶ್ರೇ.)ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿdeo[dot]kodagu[at]gmail[dot]comಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 27, ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.948262370908272-223500
Dr, Yathish Ullal ಡಾ.ಯತೀಶ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ಉಪವಿಭಾಗ, ಮಡಿಕೇರಿacmadikeri225469[at]gmail[dot]comಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.08272-22546908272-225469
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಚುನಾವಣಾ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]comಚುನಾವಣಾ ಶಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ 31, ಮಡಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.08272-22581108272-225811
Mahesh Tahsildar madikeri ಮಹೇಶ್ ಪಿ ಎಸ್ತಹಶೀಲ್ದಾರ್thasildarmdkeln[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಡಿಕೇರಿ08272-22839608272-228396
S N Naragunda ಎಸ್ ಎನ್ ನರಗುಂದತಹಶೀಲ್ದಾರ್tahsildarsomwarpet[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ08276-28204508272-228396
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ ಎನ್ ರಾಮಚಂದ್ರತಹಶೀಲ್ದಾರ್tahsildarvirajpet[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು,ವಿರಾಜಪೇಟೆ08274-25732808274-257328
Prakash Tahsildat Kushalnagar ಪ್ರಕಾಶ್ ಟಿ.ಎಂತಹಶೀಲ್ದಾರ್tahsildarkushalnagar[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕುಶಾಲನಗರ08276-20019808276-200198
Prashanth Ponnampet Tahsildar ಎನ್ ಎಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ತಹಶೀಲ್ದಾರ್tahsildarponnampet[at]gmail[dot]comತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ08274-24970008274-249700
ಚಿತ್ರ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಪಿ.ಸಿ.ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಗ್ರೇಡ್ 2acmadikeri225469[at]gmail[dot]comಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ,ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು.08272-22546908272-225469