ಮುಚ್ಚಿ

ಪೊಲೀಸ್

ರಾಮರಾಜನ್ ಕೆ, ಭಾ.ಪೊ.ಸೇ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ

ದೂರವಾಣಿ: 08272-229000 (ಕಛೇರಿ), 228330(ಫ್ಯಾಕ್ಸ್)

 

ಇಮೇಲ್: sp-kodagu [at] karnataka [dot] gov[dot]in

 

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಟ್ಟಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ತಾಲೂಕ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಇಮೇಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಮಡಿಕೇರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ sdpomdkmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804920 08272-228725
2 ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ madikeriruralmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804931 08272-220100
3 ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಟೌನ್ cpitownmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804930 08272-229149
4 ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಟೌನ್ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ madikeritownmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804945 08272-229333
5 ಮಡಿಕೇರಿ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ siddapuramcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804950 08276-258333
6 ಮಡಿಕೇರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ madikeriruralmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804946 08272-228777
7 ಮಡಿಕೇರಿ ನಾಪೋಕ್ಲು ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ napoklumcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804948 08272-237240
8 ಮಡಿಕೇರಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ bhagamandalamcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804949 08272-243270
9 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗ sdpospetmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804921 08276-274400
10 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ವೃತ್ತ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ cpiknagarmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804936 08276-274747
11 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ cpispetmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804932 08276-284840
12 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಶನಿವಾರಸಂತೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ shanivarasanthemcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804954 08276-283333
13 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ somawarpetmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804952 08276-282040
14 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ sunticoppamcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804953 08276-262333
15 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಪಟ್ಟಣ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ kushalnagarmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804951 08276-274333
16 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ kushalanagararuralmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480314061 08276-278433
17 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕುಶಾಲನಗರ ಸಂಚಾರ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ kushalanagartrafficmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9449475758 08276-278833
18 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಕಚೇರಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ sdpovpetmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804922 08274-257488
19 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ cpivpetmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804933 08274-256462
20 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ cpigcoppamcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804935 08274-247209
21 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕಚೇರಿ ಕುಟ್ಟ cpikuttamcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804934 08274-244325
22 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ virajpettownmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804955 08274-257333
23 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ virajpetruralmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804956 08274-256462
24 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ gonicoppamcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804957 08274-247333
25 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಪೊನ್ನಂಪೇಟೆ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ ponnampetmcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804959 08274-249044
26 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶ್ರೀಮಂಗಲ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ srimangalamcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804960 08274-246246
27 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕುಟ್ಟ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆ kuttamcr[at]ksp[dot]gov[dot]in 9480804958 08274-244100