ಮುಚ್ಚಿ

ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ

ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕ್ರಿಯಾ : ವಿಭಾಗ ವಿವರ

ತಾಲೂಕ ಹೋಬಳಿಗಳು ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳು ಗ್ರಾಮಗಳು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು
ಮಡಿಕೇರಿ 4 1 1 26 67 67
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 6 2 1 40 135 130
ವಿರಾಜಪೇಟೆ 6 1 1 38 94 94
ಒಟ್ಟು 16 4 3 104 296 291