ಮುಚ್ಚಿ

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ,

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ .

ಕ್ರಮಾನುಗತ ರಚನೆ::

dudc1

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ವಿವರ

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 23
2 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕುಶಾಲನಗರ 16
3 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 11
4 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ 18
TOTAL 68

ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ :

 • ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ :
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಿ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಪ್ರಭಾರ) 9880188312  
2 ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಕೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 9380502931  
3 ಶ್ರೀ ನಟರಾಜು ಸಿ.ಎಂ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 7022440390  
 • ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ:
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಎಸ್.ವಿ ಪೌರಾಯುಕ್ತರು, ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ 7975956700  
 • ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 9731442624  
 • ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ನಾಚಪ್ಪ ಪಿ.ಕೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 9448844249  
 • ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ
ಕ್ರ.ಸಂ ಹೆಸರು ಪದನಾಮ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
1 ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಎ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ 9945102900  

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲ ವಿವರಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಒಟ್ಟು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಚ.ಕೀ.ಮೀ ) ಒಟ್ಟು ವಾರ್ಡ್ ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2011 ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಟ್ಟು ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
        ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆ ಒಟ್ಟು  
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 17.04 23 16,423 16,958 33,881 8518
2 ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ 18.05 16 7,742 7,584 15,326 4594
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 8.83 11 3,363 3,366 6,729 2112
4 ಪ.ಪಂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 8.26 18 8,724 8,522 17,246 4380
TOTAL 52.63 68 36,252 36,430 73,182 19,604

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮೂಲಭೂತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ರಸ್ತೆ ಉದ್ದ ಬೀದಿ ದೀಪ ನಳಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ
    ಒಟ್ಟು ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೀದಿ ದೀಪ ಹೊಂದಿರದ ಕಂಬಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೃಹಬಳಕೆ ವಾಣಿಜ್ಯ
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 138.25 5066 2626 2440 5310 115
2 ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ 55.42 5036 2211 2862 2744 59
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 29.75 1430 572 858 1617 64
4 ಪ.ಪಂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 38.42 3335 1243 2092 2402 53
ಒಟ್ಟು 61.84 4867 6652 8252 2073 291

ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಒದಗಿಸಲಾದ ಸೇವೆಗಳು:

 • ದೇಶೀಯ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ನೀರು ಸರಬರಾಜು..
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ.
 • ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ.
 • ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣಗಳ ನೋಂದಣಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು<./li>
 • ರಸ್ತೆಗಳು, ಕಲ್ವರ್ಟ್ಗಳು, ಸ್ಟ್ರೋಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳ, ಶೌಚಾಲಯ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮುಂತಾದ ನಗರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
 • ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಘನ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಣೆ
 • ಮಲದ ಕೆಸರಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳದೆ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ವಿಲೇವಾರಿ
 • ವಸತಿ, ವಾಣಿಜ್ಯ, ಖಾಲಿ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ನಗರ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ
 • ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಗಳು, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು
 • ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ
 • ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, OBC ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲು ಹೊಂದಿರುವವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜದ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ
 • ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಯೋಜನೆ

 ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳು:

 • ಮುಕ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ(ಪುರಸಭೆ) ಹಂತ-3
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (SFC ಅನ್ಟೈಡ್)
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಬಂಡವಾಳ ಆಸ್ತಿಯ ರಚನೆ)
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (SCSP)
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (TSP)
 • ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ (ಕುಡಿಯುವ ನೀರು)
 • 14 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂಲಭೂತ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಅನುದಾನ
 • 15 ನೇ ಹಣಕಾಸು ಟೈಡ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಟೈಡ್ ಅನುದಾನ
 • ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್n
 • ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್
 • ಡಾ. ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ-1.80 ಲಕ್ಷಗಳು
 • ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ -1.20 ಲಕ್ಷಗಳು
 • ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ವಸತಿ ಯೋಜನೆ- ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ-1.50 ಲಕ್ಷಗಳು
 • PMSವನಿಧಿ (ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ)

ಸಕಾಲದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ:

ಕ್ರ,ಸಂ ಸೇವೆಯ ಹೆಸರು ನಿಯೋಜಿತ ಅಧಿಕಾರಿ
1 ಜನನ, ಮರಣ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಜನನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ವಿತರಣೆ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
2 ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
3 ಆಟೋ ಟ್ರೇಡ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ನವೀಕರಣ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು
4 ಕಟ್ಟಡ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿಕೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್
5 ಆಕ್ಯುಪೆನ್ಸಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್
6 ಖಾತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷರು
7 ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
8 ಟ್ಯಾಪ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
9 ರಸ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
10 ರಸ್ತೆ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) OFC ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
11 ರೋಡ್ ಕಟಿಂಗ್ (ರೈಟ್ ಆಫ್ ವೇ) ಗ್ಯಾಸ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಲು ಅನುಮತಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
12 ಅಂತರ್ಜಲ ಬಳಕೆಗೆ ಎನ್ಒಸಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
13 ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಪರವಾನಗಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
14 ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಸಿಗ್ನೇಜ್ ಪರವಾನಗಿ ನವೀಕರಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
15 ಚಲನಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ / NOC ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್
16 ಮೊಬೈಲ್ ಟವರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮತಿ / ಅನುಮೋದನೆಯ ನವೀಕರಣ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್/ಜೂನಿಯರ್

ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿವರಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಶ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿವರಗಳು
    ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶುಲ್ಕಗಳು ಷರಾ
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ 1 3000 ಲೀ. ಗೃಹಬಳಕೆ :-

 • 1st 3000 / trip
 • 2nd 1500/ trip

ವಾಣಿಜ್ಯ :-

 • 1st 4000 / trip
 • 2nd 2000 / trip

ಸರ್ಕಾರ:

 • 1st 1500/ trip
 • 2nd 750/ trip
ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಪ್ರತಿ ಕಿ.ಮೀಗೆ 40 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
2 ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ 1
 • 1st 2500/ trip
 • 2nd 1500/ trip
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 1
 • 1st 2500/ trip
 • 2nd 1500/ trip
4 ಪ.ಪಂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ 1
 • 1st 2500/ trip
 • 2nd 1500/ trip

ನೆಲ ಭರ್ತಿ ಜಾಗ , PKS ಮತ್ತು SWM ವಾಹನಗಳ ವಿವರಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ನೆಲ ಭರ್ತಿ ಜಾಗ ಪೌರಕಾರ್ಮಿ೵ಕರ ವಿವರ SWM VEHICLES AVAILABLE
      ಖಾಯಂ ನೇರ ಪಾವತಿ ಒಟ್ಟುL ಆಟೋ ಟಿಪ್ಪರ್ ಟಾಟಾ ಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕಾಂಪೆಕ್ಟರ್ ಟಿಪ್ಪರ್ ಜೆಸಿಬಿ ಡಂಪರ್ ಪ್ಲೆಸರ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಿಷನ್
1 ನಗರ ಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕರ್ಣಂಗೇರಿ ವಿಲೇಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂ.471/1P16 6 ಎಕರೆ 6ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ 18 21 39 6 0 6 0 0 1 0 1
2 ಪ.ಪಂ ಕುಶಾಲನಗರ ಭುವನಗಿರಿ ಸರ್ವೆ ನಂ.10/1,11/2,11/4 7.15 ಎಕರೆ 11ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ 17 7 24 5 0 3 1 0 0 0 1
3 ಪ.ಪಂ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪುರ ಸರ್ವೆ ನಂ..1/1,2/2 2.5 ಎಕರೆ 13ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ 10 0 10 1 0 3 0 1 0 0 1
4 ಪ.ಪಂ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇಜ್ ಸರ್ವೆ ನಂ..315/4 5 ಎಕರೆ 8ಕೆಎಂಎಸ್ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ನಿಂದ 20 6 26 2 2 3 0 0 1 1 1
ಒಟ್ಟು 65 34 99 14 2 15 1 1 2 1 4

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ವಿವರ :

ಕ್ರ.ಸಂ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇರುವ ಸ್ಥಳ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಸೇವಾ ಸಮಯಗಳು
1 ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಮಡಿಕೇರಿ 8.00AM TO 9.00PM
2 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಟಿ.ಸಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ

ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು:

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೆಸರು ಬೀದಿ ಮಾರಾಟಗಾರರ ಐಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ
1 CMC, MADIKERI 250
2 TP, KUSHALNAGAR 76
3 TP, SOMWARPET 95
4 TP, VIRAJPET 149
TOTAL 570

ಸೆಕ್ಷನ್ 5(1) ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 19(1) ಆರ್ಟಿಐ ಆಕ್ಟ್ 2005 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿಐಒ (ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ) ಮತ್ತು ಎಫ್ಎಎ (ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ವಿವರಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಕೊಡಗು

ಕ್ರ.ಸಂ ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ 1ನೇ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ
1 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಡಿಕೇರಿ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಡಿಕೇರಿ
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ, ಮಡಿಕೇರಿ.
2 ಪೌರಾಯುಕ್ತರು,
ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ
ಸಶ್ರೀ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್,
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ನಗರಸಭೆ ಮಡಿಕೇರಿ
ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ್ ಎಸ್ ವಿ
ಪೌರಾಯುಕ್ತರು,
ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ
.
3 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ಕುಶಾಲನಗರ
ಸಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವ ಮೂರ್ತಿ,
ಕಂದಾಯ ನೀರಿಕ್ಷಕರು,
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್,
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ
.
4 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ಸಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪ ಕೆ.ಜಿ,
ಸಮುದಾಯ ಸಂಘಟನಾಧಿಕಾರಿ,
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
ಶ್ರೀ ನಾಚಪ್ಪ ಪಿ.ಕೆ
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ
.
5 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ,
ವಿರಾಜಪೇಟೆ
ಶ್ರೀ ಸೋಮಶೇಖರ್ ವಿ.ಕೆ,
ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು,
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ
ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಕುಮಾರ್
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ,
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ
.

ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕ್ಗಳು

SL.NO DEPARTMENT LINK
1 ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ Click here
2 ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು Click here
3 ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸೆಲ್ Click here
4 ಜಿಲ್ಲಾ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ,ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ Click here
5 ನಗರಸಭೆ, ಮಡಿಕೇರಿ Click here
6 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಕುಶಾಲನಗರ Click here
7 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ Click here
8 ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ Click here