ಮುಚ್ಚಿ

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ 2022 ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಪ್ರಕಟಣೆಯ ದಿನಾಂಕ : 18/04/2022

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 2022

ತೃತೀಯ ಲಿಂಗಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ – 28/04/2022

ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿ-2022

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ… ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ,

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ, ಮಡಿಕೇರಿ – 571201

ದೂರವಾಣಿ : 08272-225811

ಇಮೇಲ್ : deo.kodagu@gmail.com