ಮುಚ್ಚಿ

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಅರಣ್ಯ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ಸಮೀಕ್ಷಾವರದಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ

ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಾಗಿ PDF ಫೈಲ್

ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
ಕಡಿಮೆ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ