ಮುಚ್ಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಂಇ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಖಾಸಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ

KPME-Taluk wise registration details

Sl No System of Medicine Wise Madikeri Somwerpet Virajpet Total
1 Allopathic 27 14 16 57
2 Allopathic/ Dental 7 5 13 25
3 Allopathic/ Lab 3 13 5 21
4 Allopathic/ NH 3 3 10 16
5 Allopathic/ Pediatric 2 1 3 6
6 Allopathic/ Scanning 4 4 3 11
7 Ayurveda 12 15 7 34
8 Ayurveda/ Spa 6 2 1 9
9 Physiotherapy 1 2 2 5
10 Homeopathic 1 1 1 3
Total 66 60 61 187

ಕ್ರ. ಸಂ ತಾಲೂಕು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್
1 ಮಡಿಕೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
2 ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ
3 ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಇಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ...