ಮುಚ್ಚಿ

ಏಡ್ಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕ

ಹೆಚ್. ಐ. ವಿ /ಏಡ್ಸ್ ಸೇವಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ

ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ: ಸಮಗ್ರ ಆಪ್ತಸಮಾಲೋಚನೆ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರ

 • ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ-1 (ವಿಸಿಟಿಸಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಡಿಕೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು
 • ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ-1 (ಪಿಪಿಟಿಸಿಟಿ) ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಡಿಕೇರಿ. ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು
 • ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾಲೂಕು
 • ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು
 • ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಶಾಲನಗರ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು
 • ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ. ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು
 • ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ,ಸಿದ್ದಾಪುರ , ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು

ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ

ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು

 • ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಾಪೋಕ್ಲು
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮುರ್ನಾ ಡು
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಮಂಡಲ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚೇರಂಬಾಣೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪಾಜೆ
 • ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, ಮಡಿಕೇರಿ
 • ಆಶೋದಯ ಸಮಿತಿ ಮಡಿಕೇರಿ

ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು

 • ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶನಿವಾರಸಂತೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗೌಡಳ್ಳಿ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಲೂರು ಸಿದ್ಧಾಪುರ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಾಂತಳ್ಳಿ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಳಿಗೆರಿ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾದಪುರ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಲೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡಿಗೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶಿರಂಗಾಲ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ನಂಜರಾಯಪಟ್ಟಣ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ

ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು

 • ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟ್ಟ
 • ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲಿಬೆಟ್ಟ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಲೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಹುದಿಕೇರಿ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಮಂಗಲ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ತಿತಿಮತಿ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿರುನಾಣಿ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂರು
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಟ್ಟಂದಿ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಾಕೋಟುಪರಂಬು
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕನ್ನಂಗಾಲ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಲ್ದಾರೆ
 • ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಕೋಟೆ

ಪಿ.ಪಿ.ಪಿ (ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟನರ್) ಎಫ್.ಐ.ಸಿ.ಟಿ.ಸಿ ಕೇಂದ್ರ – 03

 • ಆರ್.ಐ.ಹೆಚ್.ಪಿ ಅಮ್ಮತ್ತಿ
 • ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ
 • ವೀರಾಜಪೇಟೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್, ವೀರಾಜಪೇಟೆ

ಏ,ಆರ್.ಟಿ ಕೇಂದ್ರ – 01

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ


ಉಪ ಏ,ಆರ್.ಟಿ ಕೇಂದ್ರ – 04

 • ಉಪ ಏ,ಆರ್.ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾಲೂಕು
 • ಉಪ ಏ,ಆರ್.ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು
 • ಉಪ ಏ,ಆರ್.ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಶಾಲನಗರ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು
 • ಉಪ ಏ,ಆರ್.ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ. ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು

ರಕ್ತನಿಧಿ ಕೇಂದ್ರ – 01

ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ, ಮಡಿಕೇರಿ


ರಕ್ತ ಶೇಖರಣಾ ಘಟಕ – 04

 • ಸಾರ್ವ ಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ. ತಾಲೂಕು
 • ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೀರಾಜಪೇಟೆ, ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು
 • ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕುಶಾಲನಗರ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು
 • ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪ. ವೀರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು