ಮುಚ್ಚಿ

ಶಿಕ್ಷಣ

ಹೆಸರು ತಾಲ್ಲೂಕು ಹುದ್ದೆ ಪೋನ್ ನಂ ಭಾವ ಚಿತ್ರ
ರಂಗದಾಮಯ್ಯ ಸಿ. ಕೊಡಗು ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 9448999344 Rangadamaiah
ಡಾ.ದೊಡ್ಡೇಗೌಡ ಬಿ.ಸಿ ಕೊಡಗು ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 8722505146 Doddegowda
ಎಮ್ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಯೋಜನಾ ಸಮನ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮಗ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 9448999400 Krishnappa
ಶ್ರೀ ಶೈಲ ಬಿಳಗಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿರಾಜಪೇಟೆ 9480695262 SHRISHAILA
ಸುರೇಶ್ ಕೆ ವಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ 9480695261 Suresh
ಮಂಜುನಾಥ್ ಎಚ್.ಟಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಡಿಕೇರಿ 9480695261 Manjunath HT

DDPI
DDPI2

ಇಲಾಖೆಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್

ಹೆಚ್ಚು ಓದಿ ...