ಮುಚ್ಚಿ

ಆರೋಗ್ಯ

ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು-29 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 24/7, 9 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು-7, ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು-2 ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ,ಮಡಿಕೇರಿ-1. ಈ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು 24/7 ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಗರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ 410 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಜೂತೆಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೂರೆಯುತ್ತವೆ.

  1. ಅಪಘಾತ
  2. ಟ್ರೋಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್
  3. ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರ
  4. ನಿಯೋನ್ಯಾಟಲ್ ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ವಿಭಾಗ
  5. ಡಯಾಲಿಸಿಸ್
  6. ಸುಸಜ್ಜಿತ ಹೈಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಐಸಿಟಿಸಿ ಆರ್ಟ್ ಎಸ್ಟಿಡಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಂಪರ್ಕ ವಿವರಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್

ದೂರಾವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 08272-223445

ಇ- ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ : dskodagu[at]gmail[dot]com

ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ಭೇಟಿ: http://www.kimskodagu.kar.nic.in/dept.html  ವೆಬ್ಸೈಟ್.

ಯೋಜನೆಗಳು

ಇಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲದೆ

    1. ಜನನಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ
    2. ಪ್ರಸೂತಿ ಅರೈಕೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ – ಕೆಳಗಿನ ಯೋಜನೆಗಳು, ಪ್ರತಿದಿನ ರೋಗನಿರೋಧಕರ ಲಸಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು, ಮಡಿಲು ಸೌಲಭ್ಯ, ಕೆಐಟಿ ಜೆ.ಎಸ್.ವೈ., .ಎಲ್.ಟಿ.ಓ.,

ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ  ಆರೋಗ್ಯ  ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು  ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

 

OGP ಮತ್ತು LMO ಸ್ಥಿತಿ

ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜನರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಥಿತಿ

OGP ಮತ್ತು LMO ಸ್ಥಿತಿ