ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪಿ . ಐ , ಭಾ.ಆ.ಸೇ

PI SreeVidya

dckodagu[at]kar[dot]nic[dot]in, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ, ಮಡಿಕೇರಿ- 571201

ಇಮೇಲ್ : deo[dot]kodagu[at]gmail[dot]com
ಪದನಾಮ : ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ
ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಯು ಆರ್ ಎಲ್ : http://stg1.kar.nic.in/dparservices/getiaslist2.asp?code=143
ದೂರವಾಣಿ : 08272-225500
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಂಖ್ತೆ : 08272-225900